Ticaret hukuku, hukukun, ticaretle ilişkili tüm mevzuatı kapsayan bir alt dalıdır. Şirketler, tacirler, bireyler arasındaki ticari ilişkileri, alışverişi ve tarafların haklarını düzenlemektedir. Hükümler ülkemizde Ticaret Kanununda (6102 sayılı yasa) toplanmıştır. Banka kartları ve Kredi kartları kanunu da ticaret hukuku kanunlarındandır.

Ticaret hukuku tacir, ticari işletme, ticaret unvanı, ticaret sicili, ticari defterler, haksız rekabet, cari hesap, ticari işler tellallığı, acentelık, ticaret ortaklıkları başlıklarında tanımlanmakla birlikte; ticaret ortaklıkları Limited, Anonim, Kolektif, Komandit, kooperatif ortaklıklarıdır. Düzenleme biçimleri nama yazılı ve hamiline yazılı yani (Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre hisse senetleri Nama ve hamiline olarak iki şekle ayrılmıştır.

Nama yazılı hisse senedi ile hamiline yazılı hisse senedinin farkı nama yazılı hisse senedinde hissedarın ismi ve adresi yazmaktadır, hamiline yazılı hisse senedinde ise isim yazmamaktadır en temel fark budur.) Bono, çek, poliçe, emtia senetleri ve taşıma senetleri kıymetli evrak türlerindendir. Şirketler hukuku ise Ticaret hukuku bünyesinde yer alan ve ticaret şirketlerinin kurulması, birleşmesi, bölünmesi, devredilmesi, tip değiştirmesi, tasfiyesi gibi konulara dair normları ihtiva eden ve ticaret şirketlerine ilişkin hukuki ilişkileri inceleyen bir hukuk dalıdır.

Şirketlere verilen hizmetlerden bir kısmı;

  • Şirketlerin kurumsal işleyişine ilişkin danışmanlık verilmesi
  • Şirket yöneticilerinin (müdürler ve yönetim kurulu üyeleri) cezai ve hukuki sorumluluğu, işçi-işveren ilişkileri ve şirket varlıklarının devri konularına ilişkin olarak Şirket yöneticilerine hukuki tavsiyeler verilmesi
  • Konkordato, iflasın ertelenmesi, yeniden yapılandırma konularında hukuki destek verilmesi ve şirket tasfiyesi işlemlerinin yapılması
  • Şirketlere kurumsal yönetim ilkeleri ve bunlara uyum konusunda hukuki destek hizmetlerinin verilmesi
  • Üretim, Lisans, kiralama, faktoring, franchising, acente ve distribütörlük anlaşmaları dâhil olmak üzere her türlü ticari sözleşmelerin müzakeresi ve hazırlanmasıOlup; ve daha bir çok alanda danışmanlık hizmeti uzman kadromuzun tecrübesine dayalı olarak verilmektedir.

Yorum bırakın