0549 435 72 82 - 0264 994 08 60[email protected]
Pazartesi - Cuma - 09:00 - 18:00Cumartesi - 09:00 - 14:00
Royal Blue İş Merkezi, Kat: 2, Ofis No: 26Serdivan, Sakarya

Borçlar Hukuku

Borçlar hukuku, özel hukuk dalı olup, eşitler arasında meydana gelen ve borç ilişkisi adı verilen hukuki ilişkilerin incelendiği bir disiplindir. Borçlar Kanunu özel hukukta borçlar hukukuna kaynaklık eder ve borçlar hukuku alanına giren borç ilişkilerini düzenleyen bir kanundur.

Borç ilişkisi kavramı, alacaklı ve borçlu adı verilen iki taraf arasında meydana gelen ve borçlu olan tarafın alacaklıya karşı belli hareketler biçiminde bulunmakla yükümlü olduğu, alacaklının da borçludan bu davranış biçiminin yerine getirilmesini isteyebileceği hukuki bir bağdır. Yasal açıdan doğru durumu ortaya çıkarmak için önemli bir yere sahiptir.

Yorum bırakın